Er zijn ijzersterke meerjarige vaste (kruidachtige) planten die onze winters maar nauwelijks buiten overleven omdat ze uit wat mildere klimaatzones stammen. Zulke pla;nten moeten we beschermen tegen te veel koud vocht, te lang nat blijvende gronden en te lage temperaturen. Denk daarbij aan planten zoals Chrysanthemum (Chrysant-achtigen), Helianthus ( Zonnebloem-achtigen), Acanthus, lavatera, lithodora, Gunnera en Agapnthus.

Stamrozen
Veel stamrozen hebben twee oculatie(ent)punten. Eén vlak boven de wortels die door een bedekkend aardlaagje tegen vorst word beschermd en één bovenaan bij de aanhechting van de (edele) takken. Tegenwoordig wordt heel vaak een zwarte plastic zak (met gaatjes) over de kroon heen getrokken en rond de stam vastgebonden.

STRO!
Een laagje stro helpt evenals afdekken met tuin vlies en dat weer verwijderen als de temperaturen wat oplopen. Belangrijd is ook een goede drainage. Veel plantenkunnen in langdurige doude en natte grond wegrotten, hoevel ze lagere luchttemperaturen gedurende korte tijd nog wel verdragen. Boven gevoelige rotsplanten worden wel glas- of acryl plaatjes aangebracht.