De materialen die we gebruiken om de groei van de planten te garanderen zijn divers.  Deze  kunnen we onderverdelen in structuur, bodemleven, meststoffen en wat er veel bij komt kijken is een goede analyse voor dat u begint met groen.

Een goede structuur is van belang voor een goede water/lucht huishouding. Hier zorgen organische materialen dan ook voor. Een luchtige bodem is ook van belang voor een goedwortelgestel van de plant. Deze kan met weinig moeite zijn wortels uitbreiden. Hoe meer wortels een plant kan maken, hoe meer water hij kan opnemen in droge tijden en hoe beter hij zich kan vast zetten. Een open bodem betekend ook dat de lucht dieper in de bodem kan dringen, waar geen lucht zit zullen ook geen wortels gaan zitten omdat zij ook lucht nodig hebben.  Het is dan ook van belang om het organisch materiaal geregeld aan te vullen.

Bodemleven, dit zijn niet alleen wormen, engerlingen en mollen die u ziet in de tuin. In de bodem leven vele miljoenen bacteriën die allemaal nuttig zijn en wij hard nodig hebben in de bodem, dit is vooral van belang op nieuwbouw-, en probleem-gronden, omdat deze ernstig verstoord, en de bacteriën gedood zijn. Dit kan gebeuren door en grote fout die veel gemaakt wordt, DIEP omspitten. Dan zullen de bacteriën die in de bovenlaag leven op 40 cm of dieper worden gespit en deze zullen het hier niet redden en de ondergrond-bacteriën in de bovenlaag niet. Dit zijn niet alleen bacteriën maar ook o.a. schimmels. Ook hebben bepaalde planten een schimmel/bacterie nodig om te leven, heeft dit type plant hier nooit gestaan dan zullen er ook te weinig schimmels/bacteriën in de bodem aanwezig zijn, en de kans op veel uitval is dan ook aanwezig, en dat willen we niet.

Bemesting, iedere plant heeft zijn eigen behoefte, de één houdt van zuur en de andere juist niet. zo hebben we voor grote groepen planten diverse specifieke meststoffen om de planten tot grotere prestaties te brengen, meer groei en meer bloei, dus een gezondere plant die meer kan hebben. De plant is net een mens of dier, hoe gezonder deze is hoe minder last je van extremen (kou, warmte, droog, nat)