Wat is Humifirst?

Humifirs is een natuurlijk product met een zeer hoge concentratie humus- en fulvozuren. Deze zuren zijn de werkzame delen van de organische stof. Ze binden zich aan de bodem deeltjes een zorgen voor structuur opbouw, zodat de bodem meer  voedingsstoffen en water kan opnemen. De wortels van planten en gras krijgen zo alle gelegenheid zich te ontwikkelen en beschikbare voedingsstoffen en water op te nemen. Humifirst is uitermate geschikt voor gronden met een laag organisch stofgehalte of voor gronden waar onvoldoende organische stof aangevoerd wordt. Humifirst verbetert de grondstructuur en het bodemleven.

Wat doet Humifirst?

  1. het zorgt voor een gezonde, evenwichtige bodem.
  2. er vindt een betere en sterkere beworteling plaats
  3. er is een optimale opname van de voedingsstoffen en er vindt minimale uitspoeling plaats
  4. de plant slaat sneller aan en ontwikkelt snel een dicht wortel gestel
  5. door het watervasthoudende vermogen is er sprake van en betere lucht- en waterhuishouding en vind er minder erosie plaats
  6. planten kiemen beter, hebben een intense kleur en een grotere weerstand tegen droogte
  7. bacteriën kunnen zich sneller ontwikkelen in de bodem; verhoging van het aantal micro-organismen
  8. het is ideaal voor de afhardinghumifirst  logo van het gazon voor de winter