Voor dat u een tuin gaat aanleggen of gaat renoveren worden er van te voren eerst tekeningen gemaakt. Op deze tekeningen worden de wensen in kaart gebracht zodat er een overzicht komt van wat er allemaal kan en hoe het er uit komt te zien.

Met een tekening op maat weet u precies wat waar komt en hoe groot het wordt. Na een eerste tekening wordt deze door gesproken met u zodat alles duidelijk wordt. Na deze doorgesproken is wordt er een prijsopgave gemaakt zodat u van te voren weet waar u aan toe bent, en zo nodig aangepast om het binnen uw plaatje te laten passen.

Een schets is bij ons  GRATIS. Voor deze service worden alleen kosten in rekening gebracht bij het niet doorgaan van het project.

De prijzen die wij hanteren voor het schetsen, ontwerpen van tuinen variëren, vanaf € 150, — euro voor een A4 . Bij  tekeningen zitten, uitleg, beschrijvingen, foldermateriaal of afbeeldingen en uitleg bij u aan huis bij.

Naast de tekening worden beplanting plan er bij gemaakt zodat de tuin een  goed op elkaar afgestemd geheel wordt

Heeft u vragen, dan zijn wij altijd te bereiken via mail of op tel nr. 06-51310913